Certifiering naturguide

Certifiering naturguide är ett nationellt kvalitetssystem. Det betyder att du som gäst kan förvänta dig bra bemötande, säkerhet och en del annat som påverkar din upplevelse oavsett var du köper en upplevelse som genomförs av certifierade guider. Certifieringen kommer ur ett behov från besöksnäringen och från utbildarna. Näringen ser fler och ökande krav från den internationella marknaden på kvalitetssäkring. I vissa fall så tydligt att man inte kan eller får göra affär med företag som saknar utbildade guider knutna till ett kvalitetssystem.

För utbildarna handlade det först om att skapa en norm för utbildningar inom naturturism ur ett brett perspektiv. Med normen som bas och efterfrågan från branschen har certifieringen vuxit fram. Normen är en hjälp när en ny utbildning ska tas fram eller en befintlig ska spetsas. En utbildning enligt normen säger att vissa moment ska ingå. Deltagaren blir utbildad enligt normen men det visar bara att utbildningen håller måttet.

Certifieringsförfarandet garanterar att guiden kan hantverket. Examineringen till certifierad naturguide består av två delar, en teoretisk om sådant som inte syns och en praktisk uppguidning där guiden visar att hen kan hantverket. Den teoretiska delen görs hemma vid datorn. Uppguidningen görs på en förutbestämd plats som guiden fått en kartbild över för att kunna förbereda sitt innehåll.
Examinationen görs med en grupp blivande guider och två examinatorer som bedömer genomförandet utifrån en bedömningsmall. Det tredje och sista steget är en sammanvägning av de två och ett beslut i FUNs, föreningen för utbildningsnorms styrelse.

Vill du veta mer om hur du blir certifierad eller hur du kan använda certifieringen i en rekrytering är du välkommen att kontakta

Anders Johansson
+46 70 650 53 33
[email protected]