Föreläsningar, workshops & webinar

Inspirationsföreläsningar för besöksnäringen

Inspirationsföreläsning om vad natur- och ekoturism är och hur Naturturismföretagens arbete för mer och bättre hållbar turism har har satt Sverige bland de mest hållbara destinationerna i världen. Under ett par timmar presenteras grunderna för ekoturism, de sex grundprinciperna för kvalitetsmärkningen Nature’s Best och varför en medveten satsning på hållbar turism är ett bra redskap för att vidareförädla upplevelser i Svensk natur.

MÅLGRUPPER:  Riktar sig främst till företagare som vill veta mer om hållbar turism och kvalitetsmärkningen Nature’s Best . Den fungerar också bra för andra målgrupper som turistchefer, personal på turistbyråer, destinationssatsningar och projekt kring landsbygdsutveckling.

Nature's Best workshop

Denna workshop underlättar ditt ansökningsarbete till Nature’s Best avsevärt. Men den är också öppen för dig, som bara vill veta mer om Nature’s Best eller utveckla ditt företagande utifrån ekoturismens principer.
Under workshopen förklaras ekoturismens grunder, vad Nature’s Best är, de senaste trenderna och nyheterna. Här får du, tillsammans med andra företagare vägledning om hur du praktiskt går tillväga och får börja din resa till ett mer hållbart företagande. Dessutom får du värdefulla tips om hur du utvecklar ditt företag, blir bättre på marknadsföring och hemsidor, tar fram nya produkter, miljöanpassar din verksamhet och mycket mer.

MÅLGRUPPER:  Riktar sig främst till företagare som vill påbörja sin resa mot att märka sitt företag med Nature’s Best . Den fungerar också bra för företagsgrupper inom samma geografiska område som vill jobba mot att skapa en mer hållbar destination.

Webinar

Vi anordnar webinar i olika ämnen, det kan handla om information om t.ex. momsen, utbildningar i kartverktyg, GSTC och mycket mer…

 

 

Är ni intresserade av föreläsningar, utbildningar eller workshops?
Kontakta Naturturismföretagens kansli på telefon för offert: 0920-600 06 eller mail: [email protected]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev