Föreläsningar, workshops & webinar

Inspirationsföreläsningar för besöksnäringen

I dagens läge finns det många företagare och destinationer som vill arbeta för en hållbar utveckling. Men hur ska man gå till väga?Vi ger en orienterande inspirationsföreläsning om hållbar turism, ekoturism och hållbarhetsmärkningen och affärsutvecklingsverktyget Nature’s Best som rustar företag och destinationer till att gå vidare med sitt hållbarhetsarbete i praktiken.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING I SAMMANFATTNING:
Syfte:
Introduktion och orientering om hållbarhet inom turism, ekoturism och affärsutvecklingsverktyget och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best.
För vem: Riktar sig främst till företagare som vill veta mer om hållbar turism och kvalitetsmärkningen Nature’s Best . Den fungerar också bra för andra målgrupper som turistchefer, personal på turistbyråer, destinationssatsningar och projekt kring hållbarhet och landsbygdsutveckling.
Hur: Kan genomföras på plats (max 20 pers) eller via webinar.
Format: 30 min till 2 tim.

Destinationsorganisationer, projekt, myndigheter, organisationer etc som vill som vill bidra till bygdens hållbara utveckling  kan arrangera en inspirationsföreläsning om hållbar turism, ekoturism och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best i destinationen.
Kontakta Naturturismföretagens kansli via mail: [email protected]) eller för offert och förslag till samverkan.

Nature’s Best® Baskurs

Kursen ger dig en fördjupad kunskap och konkret vägledning för en hållbar affärsutveckling av natur- och kulturturismföretag utifrån ekoturismens principer. Dessutom underlättar kursen ansökningsarbetet till hållbarhetsmärkningen Nature’s Best® avsevärt.

Här får du, tillsammans med andra företagare konkreta verktyg och vägledning om hur du praktiskt går tillväga och får börja din resa till ett mer hållbart företagande. Vi går igenom ekoturismens grunder, märkningssystemets olika delar och det finns tid för företagaren att jobba i sin ansökan i den digitala portalen. Samtal och diskussioner i gruppen ger dig ytterligare möjlighet till fördjupad kunskap om hållbar turismutveckling.

Olika sätt att delta på en baskurs

Företaget kan antingen ta del av Nature’s Best® Baskurs som lokala eller regionala destinationsorganisationen arrangerar i samarbete* med Naturturismföretagen eller så kan företaget anmäla sig direkt till Naturturismföretagens kansli ([email protected]) och bjuds sedan in att delta när ett antal anmälda företag bildar en grupp.

NATURE’S BEST BASKURS I SAMMANFATTNING:
Syfte:
 Med kursens innehåll startar vi upp processen och ger förutsättningar för implementering av en hållbar affärsutveckling.
För vem: En aktivitet som passar för högmotiverade natur- och kulturturismföretagare som vill få konkreta verktyg för att arbeta med hållbarhet i praktiken i sitt företagande eller har bestämt sig för att ansöka om att bli ett kvalitetsmärkt ekoturismföretag genom Nature’s Best. Den fungerar också bra för företagsgrupper inom samma geografiska område som vill jobba mot att skapa en mer hållbar destination.
Innehåll:
• Introduktion ekoturism, hållbar turism
Märkningssystemets sex grundprinciper
Märkningsprocessen
• Ansökningskriterier – Grundkriterier och tematiska kriterier
Resmålsanalys
• Ekoturismpolicy
Miljöplan
• Inspiration – goda exempel
• Workshop – jobba med ansökan i digitala portalen
Hur: Kan genomföras på plats (max 10 pers) eller via webinar.
Format: Lunch till lunch.

Destinationsorganisationer, projekt, myndigheter, organisationer etc som vill som vill bidra till bygdens hållbara utveckling genom att fler natur- och kulturturismföretagare får konkreta verktyg för en hållbar affärsutveckling kan arrangera en Nature’s Best baskurs.
Kontakta Naturturismföretagens kansli via mail: [email protected]) eller för offert och förslag till samverkan.

Webinar

Vi anordnar inspirationsföreläsning, baskurser samt andra tematiska föreläsningar som webinar.

Destinationsorganisationer, projekt, myndigheter, organisationer etc som vill som vill bidra till bygdens hållbara utveckling genom att fler natur- och kulturturismföretagare får konkreta verktyg för en hållbar affärsutveckling kan arrangera en Nature’s Best baskurs eller inspirationsföreläsning om hållbar turism, ekoturism och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best i destinationen.
Kontakta Naturturismföretagens kansli via mail: [email protected]) eller för offert och förslag till samverkan.

 

 

Är ni intresserade av föreläsningar, utbildningar eller workshops?
Kontakta Naturturismföretagens kansli på telefon för offert: 0920-600 06 eller mail: [email protected]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev