Insteget - hållbar turism på landsbygden

Kamera ikon

Insteget - hållbar turism på landsbygden

Insteget är en skräddarsydd utbildning för dig som driver ett besöksnäringsföretag på
landsbygden, vill komma i gång med grunderna i att utveckla hållbarhetsarbetet i ditt
företag och dra nytta av det på en gång.

Vi är konkreta. Därför jobbar vi tillsammans under utbildningen med en resmålsanalys
utifrån den plats där du verkar och ger användbara verktyg samt checklistor för
praktiskt arbete.

Du kommer i gång direkt!

Insteget produktblad (pdf)

Anmäl dig till pilotutbildningen

I april 2023 håller vi en pilotomgång av utbildningen till ett rabatterat pris och för max 12 deltagare.

Var: digitalt
När: 12 och 18 april, 8.30-11.30, samt tid för utvärdering.
Pris: Medlem i Naturturismföretagen 600 kr, icke medlem 900 kr, (ex. moms)

Anmälan

Frågor och information: [email protected] 

Merläsning: Artikel om bakgrunden till Insteget 

I kursen får du

  1. Enkla verktyg för att arbeta praktiskt med ekologisk hållbarhet och kunskaper om hur du drar nytta av det i ditt entreprenörskap.
  2. Checklistor, tips och trix som stöd på resan mot ett mer hållbart företagande.
  3. Fördjupning i resmålsanalys – en möjlighet att utveckla nyttjandet av natur- och kulturvärden, på platsen du verkar, strukturerat och resurseffektivt.
  4. Kunskap om vad hållbar utveckling är utifrån nationella och internationella ramar, certifieringar och mål.
  5. Grundläggande kunskaper om möjligheterna med systematisk affärsutveckling och kvalitetsmärkning av ditt företag.
  6. Inblick i möjligheterna att arbeta vidare med de övriga dimensionerna av hållbarhet.

Utbildningen utgår från hållbarhetsmärkningen Nature´s Best® sex grundkriterier samt den globala standarden för hållbart resande och turism, enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Utbildningen är framtagen inom Hållbara aktörer i svensk naturturism,
med finansiering från:
Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden  Logotyp Tillväxtverket

 

 

Citat ikon

”Hållbarhet handlar väldigt mycket om förflyttning över tid. För att göra det behövs enkla verktyg, tips och idéer samt att systematisera vissa delar av företagets verksamheter” Niklas Wede, Nature´s Best

Kamera ikon

Prenumerera på vårt nyhetsbrev