Naturturismföretagen (fd Svenska Ekoturismföreningen)

Storgatan 9
972 38  Luleå
+46 70 384 71 52
[email protected]

// Organisationsnummer: 802403-7247
// Bankgiro: 5034-5289
// Plusgiro: 81 39 93-3


KANSLI

Joakim Hermanson, tf. generalsekreterare
[email protected]naturturismforetagen.se
+46 72 233 10 85

Pär Innala, kommunikation & marknad
Nature’s Best Sweden

+46 70 384 71 52
[email protected]

Stella Fredriksson, marknadsassistent
Nature’s Best Sweden
[email protected]

Stina Almqvist, projektledare
Innovativ digital affärsutveckling för naturturismföretagare

[email protected]

 


REPRESENTANTER

Leif Öster, ordförande Landsbygdsnätverket för Naturturism
Naturturismföretagens representant
+46 70 555 81 55
[email protected]

Jeppe Klockareson, Programrådet för naturbruksprogrammen
Naturturismföretagens representant
+46 70 970 79 19
[email protected]

Annika Fredriksson, Visit Swedens externa intressentgrupp, Naturturismprogrammet
Naturturismföretagens representant
+46 70 512 23 46
[email protected]