Naturturismföretagen (fd Svenska Ekoturismföreningen)

Storgatan 9
972 38  Luleå
+46 920 600 06
[email protected]

Organisationsnummer: 802403-7247

 

 

KANSLI

Camilla Jönsson, tf generalsekreterare och tf  verksamhetsansvarig
+46 76 139 87 64
[email protected]

Margareta Grape, medlemsansvarig / projektledare ”Nationellt NAV för hållbar turism”
+46 920 600 06
[email protected]

Niklas Wede, ansvarig  Nature’s Best Sweden
+46 73 065 28 23
[email protected]

Lotta Ihse, kommunikatör Nature’s Best Sweden
[email protected] 

Anders Johansson, certifiering naturguider
+46 70 650 53 33
[email protected] 

Cecilia Henrikson, projektledare ”Utveckling av Forum för Naturturism”
+46 70 360 15 41
[email protected]

Petter Gustafsson, kommunikatör ”Utveckling av Forum för Naturturism”
[email protected]

Kersti Beck Larsson, projektledare ”Hållbara aktörer i svensk naturturism”
[email protected]

Ulrica Dahlqvist, kommunikatör
[email protected]

Maria Juhlin, administratör
[email protected]

————————

Joakim Hermanson, generalsekreterare (Tjänstledig)
+46 72 233 10 85
[email protected]

Pär Innala, ansvarig Nature’s Best Sweden (föräldraledig från 2022-06-23)
+46 920 600 06
[email protected]

 

REPRESENTANTER
Leif Öster, ordförande Landsbygdsnätverket för Naturturism
Naturturismföretagens representant
+46 70 555 81 55
[email protected]

Anders Johansson, Programrådet för naturbruksprogrammen
Naturturismföretagens representant
+46 70 650 53 33
[email protected] 

Annika Fredriksson, Visit Swedens externa intressentgrupp, Naturturismprogrammet
Naturturismföretagens representant
+46 70 512 23 46
[email protected]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev