Naturturismföretagen (fd Svenska Ekoturismföreningen)

Storgatan 9
972 38  Luleå
+46 70 384 71 52
[email protected]

// Organisationsnummer: 802403-7247
// Bankgiro: 5034-5289
// Plusgiro: 81 39 93-3


KANSLI

Joakim Hermanson, tf. generalsekreterare
[email protected]naturturismforetagen.se
+46 72 233 10 85

Lennart Pittja, tf. medlemsansvarig
[email protected]
+46 70 688 15 77

Pär Innala, ansvarig Nature’s Best Sweden
+46 70 384 71 52
[email protected]

Anders Johansson, ansvarig utbildning
+46 70 650 53 33
[email protected] 

Dan Jonasson, projektledare Turism på annans mark
+46 70-366 33 30
[email protected]

 

 


REPRESENTANTER

Leif Öster, ordförande Landsbygdsnätverket för Naturturism
Naturturismföretagens representant
+46 70 555 81 55
[email protected]

Jeppe Klockareson, Programrådet för naturbruksprogrammen
Naturturismföretagens representant
+46 70 970 79 19
[email protected]

Annika Fredriksson, Visit Swedens externa intressentgrupp, Naturturismprogrammet
Naturturismföretagens representant
+46 70 512 23 46
[email protected]