Företagets hållbarhets eller ekoturismpolicy

En policy är en avsiktsförklaring för att styra beslut i en önskad riktning.
Policyer används för att underlätta styrning av ett sakområde. Till skillnad från lagar är policyns verkansområde begränsat till den organisation som antagit policyn.
En policy kan vägleda en verksamhet i beslut av subjektiv karaktär, i dessa fall är utformningen av policyn mer principiell. En policy kan också vägleda en verksamhet i beslut av objektiv karaktär, i sådana fall är policyn mer explicit i sin utformning.
Tänk på att en policy, om den lätt skall kunna uppfattas, bör vara tydligt formulerad, men också så kortfattad som möjligt.

Företagets hållbarhets- eller ekoturismplan

För att kunna följa upp företagets hållbarhetsarbete och den önskade riktning företaget beskriver i hållbarhets- eller ekoturismpolicyn har företaget ett SMS (Sustainible Managment System). Om Företaget är större med många avdelningar och anställda finns det olika system att tillgå med delmål, uppföljning och ansvar. Men för ett mindre företag går det bra att göra ett enklare ledningssystem där ni listar det som kan göras direkt, längre fram i tiden och hur ni följer upp arbetet. Ni kan få hjälp med er hållbarhetsplan av Nature’s Best rådgivare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev