Naturturismföretagen verkar för kunskapspridning, inspiration och utveckling som rör natur- och ekoturism. 

Plats ikon

Publikationer

Naturturismföretagen verkar för kunskapspridning, inspiration och utveckling som rör natur- och ekoturism.  Här samlar vi aktuella publikationer.

Nationell naturturismstrategi

NYA JOBB, LANDSBYGDSUTVECKLING OCH EXPORTINTÄKTER.

Det finns en stor näringsmässig potential i utvecklingen av svensk naturturism.

För att ta tillvara på denna potential krävs en långsiktig strategi och politiska beslut som skapar rätt förutsättningar för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag inom naturbaserad turism samt attrahera fler internationella besökare.

Ladda ned strategin här >

European Tourism Labelling, Europaparlamentets rapport, 2018

Studien tittar närmare på olika märkningssystem för hållbarhet och kvalitet för Europas besöksnäring. Här framhålls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som föregångare och är ett av sex nationella märkningssystem i studiens sammanställning över goda exempel.

 

Ladda ned studien här >

 

 

Guidedagar på Kullaberg 2017-18

Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes en försöksverksamhet kring särskilda
guidedagar i Kullabergs naturreservat. Syftet med pilotverksamheten var två. Dels att
bjuda ut prioriterade grupper som skolelever, nyanlända och gamla i svensk natur, men
även att involvera lokala guideföretag för att ta vara på deras kompetens och tillgängliga
kapacitet under lågsäsong.

Ladda ned rapporten >

Samverkan på Kullaberg

Presentation av pilotverksamheten Samverkan på Kullaberg. En gemensam satsning för att tillgängliggöra Kullabergs natur för prioriterade målgrupper. – Länsstyrelsen Skåne

Ladda ned presentationen >