Remisser och opinion

Plats ikon

Naturturismföretagen är remissinstans och tillför näringens perspektiv till de utredningar och rapporter som berör näringens förutsättningar.

Här publicerar vi Naturturismföretagens remisser och remissvar.

Remissyttrande

Remissyttrande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78)
 Läs Naturturismföretagens remissyttrande >>

 

Remissyttrande ”Sänkt skatt på förevisning av naturområden” (2017/01392/S2)
Läs Naturturismföretagens (fd Ekoturismföreningen) remissyttrande >>

Remissvar

Remissvar ”Skogsutredningen 2019” SOU 2020:73
Läs Naturturismföretagens remissvar>>

Opinion

Öppet brev till Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg om skogsprogrammets effekter, dec 2021
Här kan du läsa hela brevet >> 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev