Certifierad naturguide

Kamera ikon Plats ikon

Certifierad naturguide

Kunskap och utbildning är en viktig faktor till kvalitetssäkring och fortsatt utvecklingen av svensk natur- och ekoturism. 2019 inleddes ett samarbete mellan Naturturismföretagen, Lärande – Sveriges största utbildare av naturguider på gymnasienivå och FUN – Föreningen för nationell Utbildningsform för Naturguider. Ambition och syfte med samarbetet är att höja kompetensnivån i branschen och att skapa ett grundläggande nationellt perspektiv på yrkesrollen naturguide

En viktig del av samarbetet är en grundläggande certifiering för naturguider, som tagits fram av FUN. Naturturismföretagen blir den organisation som i praktiken jobbar med certifieringen. Utbildningsaktören Lärande i Sverige med sin gymnasieskola får nu en tyngd i sin utbildning på Naturbruksprogrammet och konkret bevis på kunskap för de examinerade eleverna hos Lärande.

Certifieringen har uppkommit ur ett behov från besöksnäringen och från utbildarna. Näringen ser fler och ökande krav från den internationella marknaden på kvalitetssäkring. I vissa fall så tydligt att man inte kan eller får göra affär med företag som saknar utbildade guider knutna till ett kvalitetssystem. Att erbjuda certifiering på gymnasienivå gör att Sverige bygger kompetens underifrån, men öppnar även upp för att erbjuda de redan verksamma naturguiderna i branschen att formalisera sin redan stora kompetens.

Med certifieringen skapar vi en norm för utbildningar inom naturturism ur ett brett perspektiv och möter på så sätt även ökande krav från den internationella marknaden – en kvalitetssäkring för branschen och en garanti att guiden kan hantverket. Certifieringen erbjuds till alla som vill skaffa sig en kvalitetsmärkning av sin grundläggande guidekompetens.

Certifierad naturguide – Bli ett proffs i branschen

Lärande – Sveriges största utbildare av naturguider på gymnasienivå

FUN – Föreningen för nationell Utbildningsform för Naturguider

Varför certifiering?

Genom certifieringsprocessen lär du dig arbeta genomtänkt ur ett hållbarhets- och säkerhetstänk och med markägarkontakter. Kort sagt visar certifieringen att du har ett arbetssätt som levererar bra upplevelser på ett tillfredsställande sätt för såväl gäst som för markägare.

Som naturguide ökar du dina chanser till anställning
Som certifierad naturguide bedöms du av en neutral part och får ett intyg på att du har den kompetens som krävs för att utöva yrket som naturguide. Det betyder att du har ett försprång gentemot den självlärde. Certifieringen är också en kvalitetsstämpel för dina egna aktiviteter om du väljer att driva naturguidning i egen regi.

Underlättar vid rekrytering
Certifieringen kan hjälpa företag att välja rätt kandidat i den första gallringen vid rekrytering av nya medarbetare. Den ger ett kvitto på att du som naturguide kan bemöta gäster på ett professionellt sätt och har ett hållbarhets- och säkerhetstänk.

Ett kvitto på att du kan hantverket
Certifieringen visar att du har det praktiska och teoretiska kunnandet för att möta och hantera en grupp gäster i uterummet.

Fem steg till att bli Certifierad Naturguide

 1. Har jag vad som krävs?
  Börja med att ladda ner och läs vår manual Här >>
  Gör sedan en självskattning och fundera över om du har det som krävs.
 2. Kompetenskomplettera.
  Förstärk din kompetens med delar du eventuellt saknar. Exempelvis strategi för markägarkontakter, HLR-fortbildning eller annat.
 3. Anmäl dig till ett certifieringstillfälle.
  Kontakta Anders Johansson gällande datum och plats för certifiering.
  I samband med anmälan får du tillgång till de teoretiska materialet du ska arbeta med. I den ska du bland annat presentera din plan för uppguidningen, dina tankar kring hållbarhet och visa intyg på din HLR-kompetens.
 4. Uppguidning
  Under examineringen kommer du få visa dina färdigheter som naturguide för två av våra examinatorer och en grupp deltagare. För att bli godkänd certifierad naturguide vägs både dina skriftliga och praktiska resultat samman
 5. Certifiering
  Har du vad som krävs och du blir godkänd får du ett diplom, en logga som du kan använda i ditt CV eller i ditt marknadsföringsmaterial och en namnbricka som visar att du är en certifierad naturguide.

Vad händer härnäst i certifieringsarbetet

 

Under 2020 fortsätter arbetet med certifieringen och vi kommer bland annat göra följande:

 • Certifierad Naturguide kommer få sin egen hemsida
 • Utbilda Examinatorer – 5 personer klara mars 2020
 • Examinering av guider, närmast lärare vid REAL-gymnasierna – Löpande under året
 • Stor lansering av certifieringen på Forum för naturturism – November 2020
 • Förankringsarbete hos företag och utbildningar, ”vi använder certifieringen som en kvalitetsstämpel” – Löpande under året

Vill du veta mer om hur du blir certifierad eller hur du kan använda certifieringen i en rekrytering är du välkommen att kontakta

Anders Johansson, ansvarig utbildningsfrågor
+46 70 650 53 33
[email protected]

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev