Nature's Best – både ett verktyg för naturturismföretagens hållbara affärsutveckling och en kvalitetsmärkning som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer.

Natures Best - bakgrund och historia

Betydligt fler vill göra skillnad än de som i praktiken gör det genom sina val av resmål och upplevelser. Det var för att fylla denna lucka mellan besökarens egentliga vilja och agerande som Ekoturismföreningen (nuvarande Naturturismföretagen) tillsammans med Visit Sweden instiftade Nature’s Best.

Under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) – 2002 lanserades Nature’s Best som blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden. Det gemensamma målen med Nature’s Best är att underlätta för den medvetna resenären att göra ett aktivt val av upplevelser och att inspirera till förändring samt ge naturturismföretag verktygen till att göra detta.

2019 revideras kriterierna utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism. I samband med revideringen tillkommer nya specialkriterier: vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur.

Systemet fokuserar på hållbar affärsutveckling och är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på naturupplevelser i kombination med; ett starkare naturskydd, mer miljöanpassat resande, och omsorg om resmålets natur- och kulturvärden. Systemet utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer.

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin på landsbygden, miljöanpassning av hela upplevelsen, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och värdskap. Fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.

De kvalitetsmärkta och hållbara upplevelserna kommuniceras gentemot nationella och internationella medvetna resenärer via den egna webbplatsen www.naturesbestsweden.se, Facebook, Instagram och nyhetsbrevet ”Your eco-travel guide”

Citat ikon

Kvalitetsmärkt ekoturism - Nature's Best - levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna - ekonomi, miljö och socialt. 

Nature’s Best sex grundprinciper

1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.
Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin.
Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

3. Miljöanpassa hela verksamheten.
Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

6. Kvalitet och trygghet på resan.
Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Dessa grundprinciper har vi översatt i praktiskt användbara kriterier som utgör konkreta krav för att klara kvalitetsmärkningen Nature’s Best Sweden.