Kamera ikon

Den 9-10 november
Forum för naturturism 2021

Hållbar naturturism kring kust, hav och sjö

Forum för Naturturism är ett årligt mötesforum för natur- och ekoturismföretagare i hela Sverige,
med fokus på kunskapsutveckling, information och erfarenhetsutbyte.

Mer än någonsin är det viktigt att vi samlas för att tillsammans skapa framtidstro och inspirera till en alltmer hållbar utveckling av branschen. Även i år kommer det finnas ett stort utrymme till samtal och diskussioner oavsett om du deltar digitalt eller är med oss på plats i Stockholms skärgård.

Årets träff genomförs ”digifysiskt”,
Det kommer finnas möjlighet att antingen delta på plats vid mötet eller att delta digitalt.

Forum för naturturism 2021 sker i samarbete med Stockholm Archipelago,

Plats: Siggesta Gård – Värmdö i Stockholms skärgård

Tid: Dag 1 kl. 09:30 – 17:00. Dag 2 kl. 08:30 – 12:00, därefter lunch för deltagarna på plats

INBJUDAN till Forum för naturturism 2021

Praktisk information


För dig som vill medverka på plats
Deltagaravgift:  900 kr + moms, inkl. lunch middag och fika
Medlemmar i Naturturismföretagen  0 kr (gäller en person/företag)

För dig som vill medverka digitalt
Deltagaravgift: 400 kr + moms
Medlemmar i Naturturismföretagen  0 kr

Länken till mötet skickas ut dagen innan till den mailadress du uppgett vid anmälan

Logi på Siggesta gård
Siggesta kan erbjuda plats för 50 övernattande gäster i enkelrum.
1 650 kr + moms inkl. frukost
När du anmäler dig till Forum och fyller i att du önskar boende skickar vi dig en länk till bokningen. Du bokar och betalar logi direkt med Siggesta gård. Eventuella frågor gällande boendet tar du direkt med Siggesta gård.

Alternativa boenden
Fredriksborg Hotell

Hotell Blå Blom i Gustavsberg

Programinnehåll
DAG 1  (kl. 09.30 – 17.00, avslutas med middag på Siggesta gård för deltagare på plats)

Kl 10.00 – 10.50
Inledande ord
IngMarie Junler, tf styrelseordförande Naturturismföretagen och Carolin Strand, VD Visit Stockholm

Tillväxtverket
– Insatser för att stärka svensk naturturism och hur det gått för de 180 företag som fått stöd för att ställa om och utveckla sina verksamheter.
Talare: Linnea Ax och Nina Dahlman, Tillväxtverket

PAUS och kaffe

Kl 11.00 – 12.00
Skillnaden mellan friluftsliv och naturturism
– Vad är skillnaden och hur arbetar branschen kring begreppsförvirringen?
Talare: Camilla Jönsson, Naturturismföretagen

En boendeanläggnings syn på naturturism
– Går det att hitta vägar för ett gott samarbete när alla är med och delar på affärsrisken?
Talare: Susanne Blomberg, Siggesta gård

Naturtriben
– Ett produktutvecklingsprojektet för naturturismföretag i Stockholms skärgård.
Talare: Marie Östblom, Stockholm Archipelago och Jakob Rudberg Get Out Kajak

Att bedriva naturturism på annans mark
– Möjligheter, utmaningar och ansvar.
Talare: Dan Jonasson, Inspektör hållbarhet och ekoturism

PAUS lunch kl 12.00 – 13.00

Kl 13.00 – 14.00
Strandskyddsfrågan, en fråga som berör företag inom naturturism
– Panelsamtal med inspel från olika håll och med olika perspektiv.
Moderator: Camilla Jönsson, Naturturismföretagen
Deltagare i panelen:
Håkan Mauritzon, Företagare Bergön
Deshira Flankör, Kommunstyrelsen ordförande i Värmdö
Britta Flinkfedt,  Konsult  i Britta Flinkfeldt AB och tidigare kommunstyrelseordförande i Arjeplog
Olof Ekström, Miljöjurist och expert kring strandskydd på Naturvårdsverket samt sakkunnig i regeringens expertgrupp i strandskyddsutredningen

PAUS

Kl 14.10 – 15.00
Ett lokalt hållbarhetslöfte
– Ett exempel på ett lokalt hållbarhetsengagemang.
Talare: Camilla Bring, Visit Värmdö

Lokal historia kopplat till naturupplevelsen
– Vad hållbarhet innebär för en företagare verksam i skärgårdsmiljö och hur gästen ser och upplever det.
Talare: Isabelle och Oliver, Gålö Sälstation

Hållbarhet i praktiken
– Goda exempel på företags hållbarhetsresor.
Talare: Kim Ross, Naturturismföretagen

PAUS och kaffe

Kl 15.30 – 17.00
Hållbarhet i praktiken och möjligheterna med att kvalitetssäkra sitt företag enligt Nature´s Best

– Att omvandla en vision till verklighet.
Talare: IngMarie Junler, Vildmark i Värmland

Hållbar naturturism ur ett internationellt perspektiv
– Hur ser våra besökare på hållbarhetsfrågan kopplat till resande. 
Talare: Jenny Jonevret,  Senior project manager, Visit Sweden

Programpunkterna under dagen varvas med röster från företag runt om i Sverige som verkar inom naturturism.
…. och så klart kommer det finnas tid till samtal, umgänge och mingel med kollegor i branschen

————–

DAG 2 (kl. 08.30 – 12.00, avslutas med lunch för deltagare på plats)
Programet för dagen omfattar rundabordet-samtal där du som deltagare själv medverkar i samtal och diskussioner kring valda ämnen kopplat till dagen innan.

Kl 08.30 – 09.30
Pass 1 + 2

PAUS

Kl 09.45 – 10.30
Pass 3 + 4

PAUS och kaffe

Kl .11.00 – 12.00
Summering och avslut och lunch

Program dag 1 – Forum för naturturism 2021

På talarlistan

IngMarie Junler, tf Styrelseordförande Naturturismföretagen

Caroline Strand VD Visit Stockholm

Camilla Jönsson, tf Generalsekreterare Naturturismföretagen

Susanne Blomberg, VD Siggesta gård

Jenny Jonevret, Senior Project Manager Visit Sweden

Dan Jonasson, Inspektör hållbarhet och ekoturism

Oscar Lindberg, Visit Värmdö

Isabelle och Oliver, Gålö Sälstation

Kim Ross, Naturturismföretagen

 

Moderatorer för Forum
Marie Östblom, Stockholm Archipelago
Margareta Grape, Naturturismföretagen

 

Hitta till Siggesta gård och till Forum för naturturism 2021

Du tar dig enkelt till Siggesta med buss från Slussen.
Bussavgångar och reseplanering hittar du på sl.se/

      OCH       

Ett samarbete mellan     och 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev