Var med och forma natur- och ekoturismföretagarnas framtid!

Kamera ikon

Bli medlem hos naturturismföretagen

Naturturismföretagen samlar en växande andel av Sveriges seriösa företagare som arbetar med respekt och omsorg för den omgivande naturen och bygdens människor.

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagarnas intresseorganisation och gemensamma röst. Medlemmarna bildar ett omfattande rotsystem som täcker stora delar av Sveriges landsbygd. Verksamheten drivs i föreningsform, är politiskt obunden och icke vinstdrivande.

Naturturismföretagen verkar för att skapa långsiktigt hållbara villkor för fler jobb på landsbygden, lokal utveckling, starkare naturskydd och bättre naturupplevelser för fler besökare.
Därför bör också du vara med och sätta värde på svensk natur.

Citat ikon

Ett givande medlemsskap för både din verksamhet och de globala hållbarhetsmålen

Fördelar

1

Bli en del av något större

Du är en del av en växande näring vars betydelse ökar i snabb takt över hela världen. Som medlem bidrar du till att förbättra förutsättningarna att bedriva natur- och ekoturism i Sverige, skapa större förutsättningar för den naturbaserade näringens hållbara utveckling och bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen.

2

Bidra till en Levande landsbygd

Du bidrar till engagemanget för ett mer besöksvänligt skogsbruk, dialog och samverkan med andra areala näringar där vi slår vakt om den värdefulla natur som är råvara, resurs och infrastruktur för all natur- och ekoturism.

3

Visa att du står bakom en hållbar utveckling

Ditt medlemsskap bidrar till att skapa möjligheter för att fortsatt driva på arbetet kring branschens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens principer – den högst utvecklade formen av hållbarhet.

4

“Fem myror är fler än fyra elefanter”

Vår bransch består av mängder av små och medelstora företag på Svenska landsbygden som tillsammans får en tydligare och starkare röst gentemot myndigheter och politik. Vår näringsgrens utmaningar och möjligheter måste vi själva lyfta fram. Det kommer ingen annan göra åt oss.

Vem är medlem?

AKTIVITETSFÖRETAG som exempelvis levererar olika typer av naturupplevlser som ridturer, björnsafari, fågelskådarresor, samiska upplevelser, natur- och kulturvandringar, hundspannsexpeditioner eller hyr ut kanoter, kajaker, segways eller cyklar.

BOENDEANLÄGGNINGAR som exempelvis representerar en lodge, fjällstation, campingplats, konferensgård, café på landet, “Bo på Lantgård”, stugby eller något annat där mat och logi möter svensk natur.

NATURTURISMENS FRÄMJARORGANISATIONER: Lokala och regionala turismorganisationer, Visitors Center, Turistbyråer, Resejournalister, naturskyddsorganisationer, naturguider eller utbildningsanordnare inom naturturism.

NATURTURISMENS VÄNNER – intresserade resenärer, lokala föreningar, nyfikna studenter och vill veta mer, engagera sig.

Som medlem får du:

Konkret vägledning för att styra din verksamhet mot ekoturismens principer enligt kvalitetsmärkningssystemet Nature’s Best.

Naturturismföretagens nyhetsbrev exklusivt för medlemmar.

Större företag och organisationer

SEK 2 000 exkl. moms

(Över 5 anställda)

Medlemsavgift 300 kr + serviceavgift på 1700 kr exkl. moms.

Registrera

Små företag

SEK 850 exkl. moms

(Upp till 5 anställda)

Medlemsavgift 300 kr + serviceavgift på
550 kr exkl. moms.

Registrera

Lokala ideella föreningar

SEK 500 inkl. moms

Medlemsavgift 300 kr + serviceavgift på
200 kr inkl. moms.

Registrera

Stödmedlem

SEK 300 inkl. moms

Medlemsavgift
300 kr.

Registrera

Känner du någon som borde vara medlem?

Ju fler vi är desto starkare är vi som förening

Tipsa oss