Var med och forma natur- och ekoturismföretagarnas framtid!

Var med och forma framtiden för den naturbaserade turismen!

Naturturismföretagen samlar en växande andel av Sveriges natur- och ekoturismföretagare som arbetar med respekt och omsorg för den omgivande naturen och bygdens människor.

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagarnas intresseorganisation och gemensamma röst. Medlemmarna bildar ett omfattande rotsystem som täcker stora delar av Sveriges landsbygd. Verksamheten drivs i föreningsform, är politiskt obunden och icke vinstdrivande.

Naturturismföretagen verkar för att skapa långsiktigt hållbara villkor för fler jobb på landsbygden, lokal utveckling, starkare naturskydd och bättre naturupplevelser för fler besökare.
Därför bör också du vara med och sätta värde på svensk natur.

Citat ikon

Ett givande medlemsskap för både din verksamhet och de globala hållbarhetsmålen

Vem är medlem?

AKTIVITETSFÖRETAG – exempelvis levererar olika typer av naturupplevlser som ridturer, björnsafari, fågelskådarresor, samiska upplevelser, natur- och kulturvandringar, hundspannsexpeditioner eller hyr ut kanoter, kajaker, segways eller cyklar.

BOENDEANLÄGGNINGAR – exempelvis representerar en lodge, fjällstation, campingplats, konferensgård, café på landet, “Bo på Lantgård”, stugby eller något annat där mat och logi möter svensk natur.

NATURTURISMENS VÄNNER – intresserade resenärer, lokala föreningar, nyfikna studenter och vill veta mer, engagera sig.

 

Med NATURTURISMENS FRÄMJARORGANISATIONER samarbetar vi genom partnerskap där Naturturismföretagen kan bidra med utbildning, rådgivning och stöd kring systematiskt hållbarhetsarbete för företag verksamma inom natur- och ekoturism. >> HÄR kan du läsa mer om partnerskap

Exempel på främjarorganisationer: lokala och regionala turismorganisationer, Visitors Center, Turistbyråer, Resejournalister, naturskyddsorganisationer, naturguider eller utbildningsanordnare inom naturturism.

Som medlem får du:

Möjlighet att ta nästa kliv i ditt hållbarhetsarbete genom konkret vägledning styra din verksamhet mot ekoturismens principer enligt kvalitetsmärkningssystemet Nature’s Best.

Naturturismföretagens nyhetsbrev exklusivt för medlemmar.

Inbjudan till det årliga eventet Forum för naturturism, ett event där du får träffa människor från branschen, lyssna till inspirerande föreläsningar och möta kollegor från hela landet.

Inbjudan till digitala medlemsträffar där vi lyfter viktiga frågor och ämnen som berör dig som företagare samt öppnar upp för dialog och samtal kollegor emellan

Råd och vägledning kring frågor som berör skog- och markfrågor (Turism på annans mark), frågor kring moms, resegaranti och annat som du kan ha nytta av att veta som naturturismföretagare.

Vad kostar ett medlemskap?

Större företag (med omsättning större än 2 miljoner kr per år)
2 800 kr (varav medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 2000 kr och moms 500 kr)

Mindre företag (med omsättning under 2 miljoner kr per år)
990 kr (varav medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 552 kr och moms 138 kr)

Lokala föreningar  (föreningar med anknytning till naturturism)
500 kr (varav medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 160kr och moms 40kr)

Stödmedlem (intresserade resenärer som vill veta mer och engagera sig)
300 kr (medlemsavgift 300 kr momsfritt)

När du registrerat medlemskapet får du en faktura skickad till den e-postadress som du angett. Medlemskapet löper sedan årsvis från betalt datum.

Bli medlem idag!

Fördelar

1

Bli en del av något större

Du är en del av en växande näring vars betydelse ökar i snabb takt över hela världen. Som medlem bidrar du till att förbättra förutsättningarna att bedriva natur- och ekoturism i Sverige, skapa större förutsättningar för den naturbaserade näringens hållbara utveckling och bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen.

2

Bidra till en Levande landsbygd

Du bidrar till engagemanget för ett mer besöksvänligt skogsbruk, dialog och samverkan med andra areala näringar där vi slår vakt om den värdefulla natur som är råvara, resurs och infrastruktur för all natur- och ekoturism.

3

Visa att du står bakom en hållbar utveckling

Ditt medlemsskap bidrar till att skapa möjligheter för att fortsatt driva på arbetet kring branschens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens principer – den högst utvecklade formen av hållbarhet.

4

“Fem myror är fler än fyra elefanter”

Vår bransch består av mängder av små och medelstora företag på Svenska landsbygden som tillsammans får en tydligare och starkare röst gentemot myndigheter och politik. Vår näringsgrens utmaningar och möjligheter måste vi själva lyfta fram. Det kommer ingen annan göra åt oss.

Känner du någon som borde vara medlem?

Ju fler vi är desto starkare är vi som förening

Tipsa oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev