Ansök om att bli kvalitetsmärkt med Nature's Best®

Revidering och uppgraderingen av hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser – Nature’s Best® är gjord under 2019/2020 och är öppen för ansökan från juni 2020.

Några av nyheterna är att kvalitetsmärkningens kriterier nu är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism samt att det tillkommer nya specialkriterier som vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur.

Här är en sammanfattning av nyheterna i Nature’s Best® 2.0:

  • Kvalitetsmärkningen kommer gälla för hela företaget, ej enbart arrangemang
  • Kriterierna är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism och färre i sitt antal
  • Nya specialkriterier tillkommer: boende, samisk turism, kultur, vandring och cykling
  • Framtida revideringar görs utifrån när GSTC reviderar kriterierna
  • Återbesök med granskning och coaching for fortsatt hållbarhetsarbete kommer göras hos märkta företag
  • Nature’s Bests webbplats blir ett fönster/portal med inspiration till hållbara upplevelser och länkar till de märkta företagens egna webbplatser där fakta om företagens olika arrangemang presenteras och bokas.
  • Kravet på obligatorisk baskurs försvinner, men kvarstår som en möjlighet
  • Ansökan görs i ett digitalt interaktivt e-learningsverktyg.
  • Ansökningsperioder försvinner, företagen kan när som helst ansöka och arbeta med sin ansökan
  • Märkningskommittén utgår. Nature’s Best rådgivare tillsammans med märkningsansvarig tar beslut gällande godkännande eller avslag. Överklagan av beslut görs till styrgruppen.

Fyra grundkrav för dig som vill ansöka till Nature's Best®:

1.  Företaget arbetar med upplevelser i natur- och kulturlandskap.

2. Företagets verksamhet kännetecknas av natur- och kulturhänsyn, miljöanpassning, hög upplevelsekvalitet, gott värdskap och strävan efter ständig kvalitetsförbättring.

3. Företaget driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skattemyndigheten.

4. Företaget har kunskap om och efterlever svensk lag, förordningar och lokala bestämmelser som gäller för verksamheten.

Är svaret på dessa fyra grundkrav JA? Då kan du gå vidare till ansökningsprocessen.

Så här påbörjar du din ansökan:

1. Bli medlem i Naturturismföretagen.

Ett medlemskap i Naturturismföretagen är den naturliga startpunkten för dig som nu eller senare vill ansöka till Nature’s Best. Bli Medlem här >.

2. Kontakta märkningsansvarige på Naturturismföretagen.
Pär Innala:  [email protected]

 

ANSÖKNINGSPROCESSENS 5 STEG:

1. En ansökningsavgift (se nedan) betalas till Naturturismföretagen.
När avgiften är registrerad hos Naturturismföretagen erhåller ansökande företag inloggning till ett digitalt verktyg för ansökan. I e-learningsverktyget finns utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen. Det är här företaget jobbar med sin ansökan.

2. Gå gärna en baskurs på en dag. Då arbetar man med sin ansökan och lär sig vad ekoturism är. Det kan vara lättare än att sitta på kammaren och arbeta med ansökan själv.

3. Ladda upp ifylld ansökan med bilagor i portalen.

4. Efter samråd med Naturturismföretagen bokas tid för företagsgranskning.

5. Granskning sker hemma hos företaget och tar minst en halv dag. Rådgivaren och Nature’s Best märkningsansvarige på kansliet beslutar om ansökan: godkänns, bordläggs eller avslås.

6. Överklagan görs hos Styrgruppen som består av 4 representanter 2 från Visit Sweden och 2 från Naturturismföretagen. De fattar beslut i Konsensus.

Avgifter för ansökning och företagsbesök

För att ansöka till Nature’s Best måste företaget vara medlem i Naturturismföretagen. Ansökningsavgiften kan med fördel lösas av företag som vill komma igång med sin process utan att ha täckning för granskningsbesöket.

AVGIFT FÖR ANSÖKNING 2.000 SEK
AVGIFT FÖR FÖRETAGSBESÖK 23.000 SEK

TOTALT 25.000 SEK

Årlig märkningsavgift

Den årliga avgiften för märkningen, tas ut av godkända Företag per helt kalenderår och varierar med företagets omsättning. Med omsättning avses här turismdelen av företagets omsättning, i de fall företaget också sysslar med andra verksamheter.

Märkningens årsavgifter bestäms av Naturturismföretagens årsmöte och publiceras på föreningens webbplats naturturismforetagen.se. Nytillkomna Företag får rabatt för den delen av året de inte varit godkända Företag med rätt att använda kvalitetsmärket. För redan tidigare godkända företag faktureras årsavgift automatiskt, under andra kvartalet de år som märkningen gäller.

Märkningsavgifterna höjdes i början av 2010 och är för närvarande följande:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev