Revidering och vidareutveckling av hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser – Nature’s Best är under process. Ambitionen är att öppna det digitala verktyget för själva ansökningsprocessen i mars 2020.

Några av nyheterna är att kvalitetsmärkningens kriterier nu är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism samt att det tillkommer nya specialkriterier som vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur.

Läs mer om lanseringen här >

Här är en sammanfattning av nyheterna i Nature’s Best 2.0:

  • Kvalitetsmärkningen kommer gälla för hela företaget, ej enbart arrangemang
  • Kriterierna är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism och färre i sitt antal
  • Nya specialkriterier tillkommer: boende, samisk turism, kultur, vandring och cykling
  • Framtida revideringar görs utifrån när GSTC reviderar kriterierna
  • Återbesök med granskning och coaching for fortsatt hållbarhetsarbete kommer göras hos märkta företag
  • Nature’s Bests webbplats blir ett fönster/portal med inspiration till hållbara upplevelser och länkar till de märkta företagens egna webbplatser där fakta om företagens olika arrangemang presenteras och bokas.
  • Kravet på obligatorisk baskurs försvinner, men kvarstår som en möjlighet
  • Ansökan görs i ett digitalt interaktivt e-learningsverktyg.
  • Ansökningsperioder försvinner, företagen kan när som helst ansöka och arbeta med sin ansökan
  • Granskningskommittén utgår. Granskarna tar beslut gällande godkännande eller avslag. Överklagan av beslut görs till styrgruppen.

Tre steg för dig som vill ansöka till Nature's Best

1. Kontrollera att ditt företag uppfyller dessa fyra grundkrav:


1.
 Företaget arbetar med upplevelser i natur- och kulturlandskap.

2. Företagets verksamhet kännetecknas av natur- och kulturhänsyn, miljöanpassning, hög upplevelsekvalitet, gott värdskap och strävan efter ständig kvalitetsförbättring.

3. Företaget driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skattemyndigheten.

4. Företaget har kunskap om och efterlever svensk lag, förordningar och lokala bestämmelser som gäller för verksamheten.

ÄR SVARET PÅ DESSA FYRA GRUNDKRAV JA, GÅ VIDARE TILL STEG 2:

2. Bli medlem i Naturturismföretagen.

Ett medlemskap i Naturturismföretagen är den naturliga startpunkten för dig som nu eller senare vill ansöka till Nature’s Best. Som medlem blir ansökningsförfarandet flera tusenlappar billigare, och du uppdateras om det senaste inom Nature’s Best, får tillgång till bakgrundsmaterial, rabatt på utbildningar och exklusiv rådgivning. Bli Medlem här.

3. Kontakta märkningsansvarige på Naturturismföretagen.

Pär Innala:  [email protected]

I slutet av mars 2020 öppnar vi upp för ansökningar igen!

Vi har jobbat hårt under 2019 med att revidera och uppgradera Nature’s Best och kommer snart att öppna upp för ansökningar igen.

Läs mer här>>

 

 

Så här ansöker du:

ANSÖKNINGSPROCESSENS FEM STEG

1. En ansökningsavgift betalas till Naturturismföretagen.
När avgiften är registrerad hos Naturturismföretagen erhåller ansökande företag inloggning till en digital portal. Iden digitala portalen finns utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen. Det är här företaget jobbar med sin ansökan. Ansökningsavgiften beslutas av Naturturismföretagens medlemmar på årsmötet. 

2. Gå gärna en baskurs på en dag. Då arbetar man med sin ansökan och lär sig vad ekoturism är. Det kan vara lättare än att sitta på kammaren och arbeta med ansökan själv.

3. Ladda upp ifylld ansökan med bilagor i portalen.

4. Efter samråd med Naturturismföretagen bokas tid för företagsgranskning.

5. Granskning sker hemma hos företaget och tar minst en halv dag. Rådgivaren och Nature’s Best ansvarige på kansliet beslutar om ansökan: godkänns, bordläggs eller avslås.

6. Överklagan görs hos Styrgruppen som består av 4 representanter 2 från Visit Sweden och 2 från Naturturismföretagen. De fattar beslut i consensus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev