Nästa ansökningstillfälle

28 september

2018

Sista dag för att beställa startpaket

2:a juli

2018

Inlämningsdag om ni föredrar granskning under hösten

5:e november

2018

Sista ansökningsdag

Vill du kvala in till Nature’s Best i samband med nästa ansökningsomgång?

Kamera ikon

Vill du kvala in till Nature’s Best i samband med nästa ansökningsomgång?
Då är måndagen den 5 november 2018 nästa ansökningstillfälle till Nature’s Best. Det är också möjligt att lämna in ansökan innan den 2 juli för de som föredrar en granskning i början av hösten. 

Börja med att beställa vårt startpaket med ansökningshandlingar. Är du medlem i Ekoturismföreningen skickas startpaketet ut mot faktura.
I annat fall beställer du handlingarna genom att betala in rätt avgift på föreningens plus- eller bankgiro. Fredagen den 28 september 2018 är sista dag för att beställa ansökningshandlingarna.
Mer om Avgifter till Nature’s Best här…

Ansökan måste komma in till Ekoturismföreningens kansli senast måndagen den 5 november 2018. Försenade ansökningar bordläggs till nästa ansökningsomgång.

Inskickade ansökningar passerar först en skrivbordsgranskning.
Ofullständiga ansökningar returneras till arrangören med ett förklarande brev.
Resterande ansökningar, högst 15, går vidare till nästa steg i ansökningsprocessen – kvalitetsgranskarnas besök hos det sökande företaget.
Det arbetet genomförs under hösten och vintern beroende på när ansökan lämnas in.

De företag som granskas faktureras en tilläggsavgift för besöket. Dessutom står de besökta företagen för kvalitetsgranskarnas kost och logi i samband med företagsbesöket.
Mer om Avgifter till Nature’s Best här…

En oberoende märkningskommité utvärderar därefter alla ansökningar tillsammans med kvalitetsgranskarnas rapporter.

Presentationen av omgångens arrangörer sker i början av 2019.

Lycka till med ansökan !

Fyra steg för dig som vill kvala in till Nature's Best

  1. Bli medlem i Naturturismföretagen. Ett medlemskap i Naturturismföretagen är den naturliga startpunkten för dig som nu eller senare vill ansöka till Nature’s Best. Som medlem blir ansökningsförfarandet flera tusenlappar billigare, och du uppdateras om det senaste inom Nature’s Best, får tillgång till bakgrundsmaterial, rabatt på utbildningar och exklusiv rådgivning. Bli Medlem här…
  2. Anmäl dig till vår baskurs. Kursen, som är obligatorisk för alla godkända arrangörer, underlättar ditt ansökningsarbete avsevärt. Men utbildningen är också öppen för dig, som bara vill veta mer om Nature’s Best eller utveckla ditt företagande utifrån ekoturismens principer. Under baskursen förklaras ekoturismens grunder, vad Nature’s Best är, de senaste nyheterna och hur du praktiskt går tillväga med ansökningen. Dessutom får du värdefulla tips om hur du utvecklar ditt företag, blir bättre på marknadsföring och hemsidor, tar fram nya produkter, miljöanpassar din verksamhet och mycket mer.
  3. Beställ startpaketet. Startpaketet innehåller ansökningshandlingar, tips & instruktioner, mallar & handledningar till resmålsanalys, miljöplan och policy för lokal prägel tillsammans med ett urval av bakgrundsartiklar om ekoturism jorden runt.
    Startpaketet ger dig rätt att ansöka till Nature’s Best under de närmsta fem åren.
  4.  Om du undrar över något – ring oss.  Som medlem i Naturturismföretagen har du rätt till viss telefonrådgivning.
    Dessutom genomför Naturturismföretagen regionala rådgivningskampanjer i samarbete med olika lokala partners.
    Hör av dig till Naturturismföretagens kansli och stäm av om något särskilt händer i närheten av ditt företag.