Nature's Best® ansökan och ansökningsprocess

Avgörande för turismens framtid är att den utvecklas hållbart. Naturturism skapar förutsättningar för att nå flera delmål i Sveriges fortsatta arbete med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. I synnerhet målen om hållbar konsumtion och produktion, att värna ekosystem och biologisk mångfald, och bekämpa klimatförändringarna.

Länder och regioner skapar strukturer och initiativ som främjar en utvecklingsprocess mot ett mer hållbart samhälle, där de enskilda företagen är med och tar sitt ansvar genom olika initiativ. Att inte såga av den gren som naturturismen själv sitter på kommer att vara en av branschens stora utmaningar.

Destinationer!

Boka in en lokal/regional Nature’s Best baskurs eller inspirationsföreläsning

Destinationer som vill bidra till bygdens hållbara utveckling kan arrangera en Nature’s Best baskurs eller inspirationsföreläsning om hållbar turism, ekoturism och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best.

NATURE’S BEST BASKURS:
Syfte: Med kursens innehåll startar vi upp processen och ger förutsättningar för implementering av en hållbar affärsutveckling.
För vem: En aktivitet som passar för högmotiverade natur- och kulturturismföretagare som vill få konkreta verktyg för att arbeta med hållbarhet i praktiken i sitt företagande eller har bestämt sig för att ansöka om att bli ett kvalitetsmärkt ekoturismföretag genom Nature’s Best.
Innehåll:
• Introduktion ekoturism, hållbar turism
• Märkningsprocessen
• Resmålsanalys
• Ekoturismpolicy
• Miljöplan
• Ansökningskriterier – Grund och tematiska
• Inspiration – goda exempel
Hur: Kan genomföras på plats (max 10 pers) eller via webinar.
Format: Lunch till lunch.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING – HÅLLBAR NATUR- OCH KULTURTURISM OCH NATURE’S BEST:
Syfte: Inspirera och motivera natur- och kulturturismföretagare att påbörja eller ta nästa steg på företagets hållbarhetsresa.
För vem: En aktivitet som passar för natur- och kulturturismföretagare, affärutvecklare, hållbarhetskonsulter eller andra intressenter som vill veta mer och är nyfiken på hållbar turism, ekoturism och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best.
Innehåll:
• Introduktion ekoturism, hållbar turism
• Nature’s Best
• Inspiration – goda exempel
Hur: Kan genomföras på plats (max 20 pers) eller via webinar.
Format: 30 minuter till 2 tim.

Maila [email protected] eller ring 0920-66060 för offert och frågor!

Företagare som vill ansöka till Nature's Best®!

Så här startar du ansökningsprocessen redan idag: 

Gå igenom grundkraven nedan, se till att bli medlem i Naturturismföretagen (om du inte redan är medlem) och kontakta sedan märkningsansvarig för att få en användare i den digitala ansökningsportalen.

GRUNDKRAV:
Fyra grundkrav för dig som vill ansöka till Nature’s Best®:
1.
 Företaget arbetar med upplevelser i natur- och kulturlandskap.
2. Företagets verksamhet kännetecknas av natur- och kulturhänsyn, miljöanpassning, hög upplevelsekvalitet, gott värdskap och strävan efter ständig kvalitetsförbättring.
3. Företaget driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skatteverket.
4. Företaget har kunskap om och efterlever svensk lag, förordningar och lokala bestämmelser som gäller för verksamheten.

Är svaret på dessa fyra grundkrav JA? Då kan du gå vidare i ansökningsprocessen:

Ansök till Nature’s Best

ANSÖKNINGSPROCESSENS 5 STEG:

1. En ansökningsavgift (se nedan) betalas till Naturturismföretagen.
När ansökningsavgiften är registrerad hos Naturturismföretagen erhåller ansökande företag inloggning till en digital ansökningsportal. I e-learningsverktyget finns utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen. Det är här företaget jobbar med sin ansökan.

2. Anmäl dig till en digital baskurs. Där får du hjälp med hur du i den digitala portalen arbetar med din ansökan och lär sig vad ekoturism är.

3. Ladda upp ifylld ansökan med bilagor i portalen.

4. Efter samråd med Naturturismföretagen bokas tid för företagsgranskning.

5. Granskning sker hemma hos företaget och tar minst en halv dag. Rådgivaren och Nature’s Best märkningsansvarige på kansliet beslutar om ansökan: godkänns, bordläggs eller avslås.

6. Överklagan görs hos Styrgruppen som består av 4 representanter 2 från Visit Sweden och 2 från Naturturismföretagen. De fattar beslut i Konsensus.

Avgifter för ansökning och företagsbesök

För att ansöka till Nature’s Best måste företaget vara medlem i Naturturismföretagen

ANSÖKNINGSAVGIFT 25.000 SEK
ÖPPEN BASKURS 5.000 SEK

TOTALT 30.000 SEK

(exklusive moms)

 

Årlig märkningsavgift

Den årliga avgiften för märkningen, tas ut av godkända Företag per helt kalenderår och varierar med företagets omsättning. Med omsättning avses här turismdelen av företagets omsättning, i de fall företaget också sysslar med andra verksamheter.

Märkningens årsavgifter bestäms av Naturturismföretagens årsmöte och publiceras på föreningens webbplats naturturismforetagen.se. Nytillkomna Företag får rabatt för den delen av året de inte varit godkända Företag med rätt att använda kvalitetsmärket. För redan tidigare godkända företag faktureras årsavgift automatiskt, under andra kvartalet de år som märkningen gäller.

Märkningsavgifterna höjdes i början av 2010 och är för närvarande följande:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev