Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum

Nationell naturturismstrategi, 2018

Natur- och Ekoturism

Svensk naturturism och ekoturism växer och får en allt större lokal betydelse för nya jobb och företag på landsbygden samtidigt som näringens företag med sina innovativa upplevelser ökar Sveriges internationella attraktion och synlighet samt lockar resenärer från hela världen där stora exportintäkter bidrar till det Svenska välståndet.

SVENSK NATUR BIDRAR MED 56 MILJARDER TILL STADSKASSAN

Vi tycker att det är rimligt att påstå att var fjärde internationella besök sker på grund av svensk natur. Eftersom utländska besökares konsumtion i Sverige under 2016 uppgick till 119,6 miljarder kronor, skulle svensk natur då bidra med exportintäkter på runt 30 miljarder kronor per år.

Naturen spelar också en avgörande roll för svenskarnas val av resmål under sommar, vinter och årets övriga helger.
Kanske är vi själva lite hemmablinda, men att hävda att naturen i bred bemärkelse är ett avgörande skäl för var femte resa, borde inte vara någon överdrift. Under 2016 spenderade svenska fritidsresenärer drygt 130 miljarder, vilket i så fall innebär att svensk natur bidrog med ytterligare 26 miljarder kronor årligen.

Tillsammans blir det 56 miljarder kronor, som vår natur bidrar med till Sveriges besöksnäring.

Mer utförlig redovisning av beräkning här >

 

Citat ikon

Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande

Vad räknas som naturturism?

Det finns ingen global vedertagen definition som beskriver naturturismnäringen. Vi använder en gemensamt formad definition som återfinns i Visit Swedens förstudie ”Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden” samt Nationell naturturismstrategi (lanseras sommaren 2018):

”Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.”

Definitionen omfattar både utomhusaktiviteten och de kringaktiviteter som skapar intäkter, jobb och skatteintäkter för svensk besöksnäring på landsbygden.

VAD RÄKNAS SOM EKOTURISM?

I naturturism ingår Ekoturism, där entreprenörerna gör aktiva val och insatser för att bredare bidra till de många globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Ekoturism definieras utifrån ”TIES, The International Ecotourism Society” definition:

”responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education”

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”.

I Sverige har Naturturismföretagen anammat denna definition genom kvalitetsmärkningen Nature’s Best.

 

En alternativ beskrivning, men med samma innebörd:

”Environmentally responsible travel to natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and accompanying cultural features, both past and present) that promote conservation, have a low visitor impact and provide for beneficially active socio-economic involvement of local peoples.”

(IUCN, International Union for Conservation of Nature)

 

 

Målbild - Sverige topp tre i världen!

Ett nationellt kommunikationsmål är definierat av Visit Sweden där visionen är att Sverige efter 2019 ska vara en av de tre främsta hållbara naturdestinationerna för målgruppen.

För att nå dit ska:

  • Sveriges position inom hållbar naturturism stärkas
  • målgruppen ska inspireras och engageras av Sverige som hållbar naturdestination
  • det ska vara enkelt för målgruppen att planera och boka naturupplevelser i Sverige.

Många utländska besökare fascineras av svenskarnas närhet till naturen, och som turist i Sverige kan man ägna sig åt naturupplevelser på samma sätt som svenskarna själva. I kommunikationen om svensk natur utgår Visit Sweden från den svenska naturnära livsstilen och bygger budskapen runt ett kreativt kommunikationskoncept, Human Nature.

Källa: Visit Sweden

Läs mer:

Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden.
VisitSwedens förstudie (2016) som genomförts för att kunna identifiera Sveriges potential inom naturturism och utveckla en handlingsplan. Förstudien innehåller en massa matnyttigt för såväl näring som naturturismens främjare. Läs mer om exempelvis trender, konkurrenter, målgrupper mm.

Ett land att besöka
400 sidor betänkande av utredningen Sveriges Besöksnäring (2017) som presenterar förslag till en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Utredningen föreslår att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet. Utredningsarbetet har haft som utgångspunkt att det är mycket viktigt att de tre hållbarhetsperspektiven hanteras i en helhet så att politiska krav som ställs på miljömässig och social hållbarhet balanseras med stimulanser för ekonomisk hållbarhet.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev